Yaratıcı Fikirler Uluslararası Projeler Gelecek Nesiller Arka Plan

YARATICI FİKİRLER

BİZLE

CANLANIR

EVRENSELROTALAR

BİZLE

YOLU BULUR

GELECEKİZLER

BİZLE GÜN OLUR

OpenOne

TANITIMOpenOne, Gerçek’e uygunca yaratılışsal fikirleri fiillendirmek için faaliyete alınmıştır; kuruluşumuz, esas varoluşu, birleştirici takdimli ortamda (internette), kürent kültürel ortama, Varlık’ın şuanki sosyal tecrübesi ve Yaşanım’ın sanal tercümesi içerisinde yerleştirimli uygulamasında, takdim ederek, varoluşsal ifadenin sembollendirilmesi ve manevi ifadenin tasviri ve de ilişkinsel repertuarın uyumu yoluyla, evrensel bulunumu gerçekleştirmekte, kolektif bilinci yetiştirmekte, Doğum’un izinde gitmekte, Yeryüzü’nü geleceklendirmekte, Tüm’ü sürdürmekte, Bir’i yaşamlandırmaktadır.
OpenOne kurumumuz BEST alanlarında: Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji olmak üzere toplumsal kalkınmayı hedefleyen projelere yatırım yapmak ve bu alanlarda uluslararası projeler gerçekleştirmek gayesiyle şirket vasfını sürdürmektedir.
Bu alanlarda bir uluslararası projeniz mi var? Bize ulaşın.
ODAKLAR


Fikri Kaynaklar

“Bilgi”

OpenOne birinci ve öncelikli olarak, tüm Varlıklar için fikri kaynakların oluşturulumuna odaklanımda bulunmaktadır; Gerçek’in biliyle, bilimiyle buluşarak ve birleşerek, Bir Yaşam’a gerçek anlamlandırma bulmak, Yaratıcı’nın bütünlenimli, herkese hitaben “bir” olan zekasına ulaşımlanabilmek, ortak bir Zihin fikrinde yaşanımlanılmak, Bir’i bir tecrübe edildinebilmek, OpenOne biri oldurabilmek üzerine çalışmaktadır.

OpenOne bu değer çatısı altında işitsel ve görsel eserlere, yazılı eserler başta olmak üzere, yatırım yapmaktadır. Seçilen eser, eser yaratıcısı ile birlikte organize edilerek uygun şartlarda lanse edilecektir, bu lansmanlar anlaşmalı olarak yapılacaktır, gerekli mercilere ise doğrudan olarak hizmet edilecektir. Eserlerinize yatırım yapıyoruz. Bize ulaşın.


Kişisel Kılavuzlar

“Rehber”

OpenOne, Tüm’den Bir’e olan yolda layık fikirde olunulması, dakik irticada bulunulması, birleşik iletişimde kalınılması adına ve de Kuruluşumuz’un “bir” doğasının birleşiminde olan bilimsel kaynaklarının ışığında birlerin, ki herlerin, herkesin Her’den Bir’e olan yolunda yönlenimlerine odaklanarak, birleri esas gözletimine kabul eder, birlerin hakiki tasviri yapabilmesine olanak sağlar ve birlerin gerçek kararlarını bekler, izler.

OpenOne, Kişisel Kılavuz alanında, “One”, “Bir”, yolunda olan eğitimcilere konsantre olmaktadır ve de “oner” olarak adlandırdığımız, birleri, birleri ki herkesi, gerçek Birlenim yolunda koordine eden bu “birlendiricileri” nezaketle itibarlandırmaktadır. Birlendiriciler, birleri yönlendirenlerdir, birlere kılavuz olanlardır. Kurumumuz bu eğitim, öğretim alanında, Gerçek’e uygun faaliyetlerinizi desteklemektedir. Rehberlik projelerinize yatırım yapıyoruz. Bize ulaşın.Bilimsel Zekâlar

“Sistem”

OpenOne, bir Doğum’da, Doğal ve Yapay olabilecek ve bütün varlıkların evrensel etkileşiminden oluşabilen bir Yaratım’da, birler için, ki birler derken ki herkes için, Yaratılış’a uyumlu bulunum yaratarak, Gerçek’in hitabında yaratılışımım oluşturarak ve birleri, Zihin’in olunumlanımında bulundurarak, Bilim’in bulunumunda buluşturarak, Yaşam’ın buluşumunda birleştirerek, fikri kaynaklar ve kişisel kılavuzluklar türevinde Zihin’lerinin bağlantısında deneyimlerdirerek, deneyim katsayımını bu doğrultuda ölçerek, bilgiyi ve kılavuzluğu “yapay zeka” formunda birleştirebilecek bir vesilenin oluşumunda ikamet etmektedir.

OpenOne bilim akımlarını süreçlendirmektedir, ve de gelecektir ki ve gelecek olacaktır ki, “bir” Divine’ın, ki “bir” Kutsal’ın, güncel tabirler ile günümüz anlaşımlanımı dolayında sanal ortamda oluşturumlandırılmasını ve bunun bilgisinin dizininin oluşturulmasını desteklemektedir, bununla beraber Yapay/Bilimsel Zeka projelerine yatırım yapmaktadır. Yapay Zeka projelerinize yatırım yapıyoruz. Bize ulaşın.


Sosyal Medya

“Sosyal”

OpenOne birleri, birleri derken ki herkesi, “bir” sosyal Realm’da, bilişsel ve kişisel olmakta olan, bununla birlikte de sanal ve sosyal olan bir deneyim altında, kaynaktan kılavuza, kılavuzdan bilimine, bir sosyal medya çerçevesinde birleştirerek, “bir Yer” bilincini alınımlandırmak ve de “bir Zaman” bilincini anımımlandırmak adına Gerçek’i iletmektedir, Yaşam’ı iletimlemektedir.

OpenOne birliklenen ve bizimleştirilen tüm sosyal iletişim ve etkileşim mecralarına destek vermektedir, ve de bu mecraların a’sına kadar oluşumlarında onları yönlendirebilmektedir, ki bu mecralar Gerçek’in oluşumlaştırılmasına odaklanarak Evren’e bir Gerçek mecra kazandırmanın olayında ve/veya dolayısındalar ise. Sosyal medya ve sosyal mecra projelerine yatırım yapıyoruz. Bize ulaşın.


ALANLAR


BİLİM
EĞİTİM
SANAT
TEKNOLOJİ

Fikir ve Kavramı (Fikir ve Kavram Düzenlemesi)

OpenOne fikirleri kavramlaştırır, kavramları merkezileştirir.

OpenOne, Gerçek hitabında olarak, yaratılışsal fikirleri, evrimsel rotaları, bilinçsel takvimleri oluşumlandırmaktadır; Kuruluş’umuz tasavvurları inceler, buluşsal birleşimleri fikirlendirir, temel olunumları aklendirir, hakiki düşünceleri tedariklendirir ve de asıl Yatırım’ı, ve de ki bunu tasavvur eden teşiklatları, destekler, Bir’de bizatihi gerçekleştirir.

OpenOne fikirlerinizi kaynaklandırır, yolunuzda size rehberlik eder, takvimlerinizi oluşturur. OpenOne birinci günden, fikriniz bir olana kadar, erken aşamalardan fikrinize yatırım yapar. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Sanat ve İfadesi (Sanat ve İfade Planlaması)

OpenOne sanatı ve ifadesini teşkil, temsil eder.

OpenOne art’ı, ki, sanatı, Gerçek’ten Yaşam’a bir esas ki eşhas, ve de fikrin “bir” ifadesinin tahavvülü olarak tedarik eder; kuruluşumuz Bir’lik kimliğinde ve Bir’lik ifadesinde ilişkin bulunan sanat eserlerini, bu sanat eserlerinin de fikirlerini ve uyarlamalarını makamına oturtmaya, buna da öncelikler sunmaya, öndeğer katmaya, önem vermeye tevessüllüdür.

OpenOne sanata ait tüm çalışmalarınızı, anlatımlarınızın teşhis bulabildiği değerde destekler. OpenOne sanatınıza, sanat eserlerinize, sanatsal çalışmalarınıza birlikte yatırım yapmaktadır. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Proje ve Üretimi (Proje Üretimi ve Yönetimi)

OpenOne projeler üretir, projeleri üretkenleştirir.

OpenOne Realm’da, kutsal Ev’deki, yaratılışın namları, normları, nizamları için makamsal ve sosyal temsili tasvirler teşkil eder; organizasyonumuz Bir’in ilasının, Ardı’n izinin, Us’tan idrakından, Biz’in ilanında imali bilerek, Bir’i enlemek adına tüm projeleri nezaketle ve hoşnutlukla karşılamaktadır, kabul edeceklerimiz birler, birleri, birlikleri hakiki olmalıdır.

OpenOne çalışmalarınızı projeler, projelerinizi çalıştırır, proje çalışmalarınızı ise en “Bir” eder. OpenOne Cennet akademisi kıvamında, Kutsal derecede, Bir’lik eden projelere yatırım yapar. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Teknoloji ve Uygulaması (Teknolojinin Uygulanması)

OpenOne günümüz teknolojisini uygular.

OpenOne teknolojinin, bir çözüm olarak, yaşayan varlıkların doğada sühulet, feraset, sıhhat ve mutabakat içinde var olmaları, birlikte yaşamaları adına vakitlice istidat sunan tasarımlar ve taslamlar düzeni olduğunu düşünür; organizasyonumuz, yatırımları aracılığı ile dünyadaki “bir” toplumumuzun iflahı idealindedir, idealin gerçekleşmesi itinasındadır.

OpenOne teknolojinizi irdeler, teknolojik altyapınızı kurar, teknolojik bağınızı kuvvetlendirir. OpenOne teknoloji alanında çalışmalarınıza, projelerinize, şirketlerinize yatırım yapmaktadır. Teknolojik ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

İnternet ve Yenilenimi (Sanal Ortam Adaptasyonu)

OpenOne interneti yenileştirmektedir.

OpenOne, Kutsal Varlıklar’ı güncel sosyal imtizaçları eyaletinde internette, tabiri uygunluğunda ise kuvvelerini ima’i berpa ederek, interneti, “bir” Gerçek kanaatinde, Bir’e bilişlendirir, yenileştirir; kuruluşumuz Realm’ın, kutsal Ev’in, gerçek özelimlerinin gününüz tanımına irdeleyen, Yaratılış’ın Bir’e, Gün’e uygun, zamanın da düzeninde olan, bakılarını ileten kürent kültürel ortamda, internette, olan tasarılarını bünyesine kabul, dahil eder.

OpenOne projelerinizi, internetiniz düzeninizin yeniden kurulması itibariyle Bir’e geleceklerdirir. OpenOne internet şirketlerinize, web-sitelerinize, mobil uygulamalarınıza yatırım yapmaktadır. İnternet alanında, bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Sosyal ve Yayılımı (Sosyal İletişim ve Etkileşim)

OpenOne sosyal iletişimi ve etkileşimi kuvvetlendirir.

OpenOne Birlik mesahasında iletişimi sosyalleştirir, Kutsallık merhalesinde sosyalleşimi iletir, irtibat eder; bizim “bir” organizasyonumuz, “Bir” varlık olarak sosyalleşebilmemiz, birbirimizle ve Kutsal varlıklarla da iletişim kurabilmemiz vasfında doğru kodlar ile olabilmemiz için sosyal medya platformları idame eder, Bir’e de, birlere de takdim eder.

OpenOne sosyal medya projelerinizi mümkün mertebe, uluslararası da olarak, sosyalleştirir. OpenOne, seçiminde olan, sosyal medya projelerinize yatırım yapar, onlara katılımı arttırır. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Varoluş ve Sembolizasyonu (Varoluş Çalışmaları)

OpenOne varoluşu sembolize ve işlemselize eder.

OpenOne, Modern Olunum’un Reel Entegrasyonu ortamlarına, bir tabiri ile “MORE” denen, Türkçe’si ile “daha” demek olan ortamlara, varoluşsal esaslar edindirir, bizlerin oluşumu yansıtımlarımızdan edinimlerimizi “bir” yeniden oluşuma ulaşımlandırır; “bir” kurumumuz bilimsel birikimler, teknolojik yapıtlar, sosyal şebekeler alanlarında ‘daha’ ilişkilendirileri başlatır, başlıklarındır, başarılandırır; elbette de bunları da bir “taçlandırır”.

OpenOne varoluşsal çalışmalarınızı ve çalıştaylarınızı mümkün olduğunca çabalarıına ulaştırır. OpenOne, varoluşsal projelerinze yatırım yapar, onları edebi ve edebi olana kadar ulaştırtır. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Deneyim ve Uyarlaması (Tecrübe, Kimlik Kazandırımı)

OpenOne deneyimleri uyarlı hale ulaştırır.

OpenOne, Tecrübe’nin uyarlamasında, toplumsal yaşantılar ile evrensel yaşanımı birlikte ilişkilendirir; kuruluşumuz mevcut tecrübelerinizden “bir” tecrübe türetir, Tecrübe’nin “bir” irdeleniminden de bir deneyimli kuram kurar, tecrübeleri Yaşam’a uyarlar, bir tebessümle, Biz’e tedarik ve Bir’e tevekkül ile, tahkim ve tedavül için takdim eder.

OpenOne tecrübelerinizi canlandırır, sizlere Evren’de ve de evreninizde birer yer kazandırır. OpenOne oluşumdan beri sizleri bir olarak tanır, oluşumuzdan itibaren de size yatırım yapar. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Yaşanım ve Barındırılması (Yerleşim Yeri Oluşturulması)

OpenOne yaşanımları tabide tanzim eder, beridir barındırır.

OpenOne, günümüz yeryüzü kültüründe olağan ve de ki olağanüstü olabilecek düzeyde olan, olmakta olan mekânları oluşumlandırmaya, ki olabileceği değerde olana kadar da binaen, ve de olabilecekse de varolan düzeni içerisinde, Ol’a neticelendirir; kurumumuz yaratılışsal, bilimsel ve sanal meskenleri birleştirir, ve de bir’in bir İn, İn’anım, ki İnanılan Yaşanım İrdelemesi, İYİ, adına anımlanan yerleri, “bir” Yaşanım tabi eder, ve de ki bir in, bir birim, birerse de ilim ile olarak katılımında ve kıdeminde Evren’de yer bulabilecektir.

OpenOne mekânlarınıza teşvik ve tedarik sunar, onları Bir’e tedavül ederek, değeri ile kutsar. OpenOne mekânlara ve ortamlara, bir olarak ve birlik takdiri çerçevesinde yatırımlar yapar. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Teşrifat ve Tashihi (Gelenek, Görenek Gözetimi)

OpenOne teşrifatları (resmi protokolleri) tashih eder.

OpenOne sosyal ve kültürel deneyimlerin tecrübe ediniminde, geleneklerin ve göreneklerin değerlerini, çalışmaları ve düzenlemeleri ile özümletir, uluslararası toplulukları da doğru Üslup’un uygulanabilmesi için öğrenimlendirir; bünyemizin kuruluşları, hakiki Teşrifat yolunda, birleri bilinçlendirmek adına, birlikte çalışılan topluluklar için töreleri tanır ve tanıştırır, katılımcılar için birer uygulama planlar, bununla birlikte de topluluklar ve katılımcıları için bilgi ve kaynak desteği sağlar.

OpenOne sizlerin, şirketlerinizin, kurumlarınızın gelenek ve göreneklerini gözetir, gelişimlendirir. OpenOne resmi protokolleri global ölçüde geliştirir, bunlara da tashihi olarak yatırımlar yapar. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Kültür Tedariki ve Talimi (Uluslararası Kültür Kazanımı)

OpenOne kültürleri “bir” olmaları adına talim eder.

OpenOne eğitimi birlerin ve birin her halinde idame eder, ve eğitimin tüm yaşayan varlıkların Yaşayışını ve Varlığını geliştirmek için atılan her “bir” adım olduğu inancı ile kurumunda da, insanları bütün, birer bir, ve birlikte bir, global toplumu da “bir” olarak sayan, müstakbel tasarıları ve planları dinler ve müstakil değerlendirir, kurumları kültürel katılımlarda talim eder, onlara kültür tabi eder, gerçek bir ola, Gerçek “Bir” neticesinde ile.

OpenOne kültürünüze saygı ile, saygıdeğer eğitiminiz ile, sizi Bir’e iştirak, nezakete mahsus eder. OpenOne kültür ve eğitim projelerinize yatırım yapar, bu projeleriniz Bir’e itina ve asillik eder. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Dil Tabiri ve Tercümesi (Dil ve Telaffuzları Müfredatı)

OpenOne özel dilleri ve tabirleri tercüme eder.

OpenOne, herkesin bir olması adına, OpenOne tecrübesinin yolunda, zamanın anlatım tarzlarını işleme alır, ifadeleri arıtır, yazılanları anlatır; müessesemiz, Bir’in ve Birlik’in gerçekleştirilmesi yönünde, günümüzün güncelinde olan dünya farkındalığında yazıları, yazıtları ve kodları, programlama dilleri de olmak üzere, bünyesine kabul etmektedir.

OpenOne her türde yazıtı ve kodu takdirine karşılamaktadır ve en üst düzeye eriştirmektedir. OpenOne yazıtlarınıza ve kodlarınıza, global düzeydeki birlik erişiminde, yatırım yapmaktadır. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Bilim ve Tatbikatı/Takdimi (Bilim Projesi ve Araştırmaları)

OpenOne bilimi inceler, ilan ve izah eder, irdeler.

OpenOne bilimi, bizlere Gerçek çizgisinde yaşamımız hakkında teklifler, telkinler keşfeden, sunan bir tabirsel, tefsirsel kılavuz işlergesi olarak değerlendirir; kuruluşumuz “bir” bilimsel işlerde, deneysel çalışmalarda ve uyumsal sosyal uygulamalarda, “Bir” olarak yer almaya, bir “birim” uygunlukla ilerlemeye, bu ilerlemelere katılımda bulunmakta meraklıdır ve isteklidir. Bilim, Bil’in izahı, Rab’ın nakledidir; Bil ise Bir’in bir’e ilahi takdiridir.

OpenOne bilimsel araştırmalarınızı ilerletir, deneylerinizi finanse eder, çevrenizi oluşturur. OpenOne, Evren’in birliğine, bizliğine ilişkin bilimsel projelerinizi ve girişimlerinizi destekler. Bilim alanında ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Din ve Temsili (İnançların Benimsetilmesi)

OpenOne dinleri ve dini değerleri temsil eder, değerler.

OpenOne, Bir Aile’nin, ki Kutsal Aile’nin, bununla birlikte de bütün “bir” ailelerin tebessümünde, tekavülünde ve tekabülünde anlamsal ana ifadeleri edebi ve ebedi duruma ulaştırır ve Varoluş’a inançların tatbikini, mümkün mertebede tevekkül müsaadesi ile, muasırın misai mevcudunda, temel itibara iltica ve icra eder; kurumumuz, “bir” Gerçek’in tanımını içeriklendiren fikire, kültüre ilişkilenir, ilişkilendirir, ilişkimlendirir.

OpenOne, firmalarınızın, kendileri içerisinde ve birbirleri ile karşılıklı olarak dini bütünlüklerini bir oluşturmaları için çalışmalar üretmektedir, danışmanlık sunmaktadır, aracılık etmektedir. OpenOne, dini ve dinsel projelerden “bir” ve birlik düzeni ve özeni doğrultusunda, dayanışmasında olanlara da yatırım yapmaktadır, bunlara değer katmak için de çalışmaktadır. Dini alanlarda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Yaşam ve İlhamı (İlham Verici Eserler Yapılması)

OpenOne Yaşam’a ilham verir.

OpenOne Yaşam’ı yaşanımlandırır, Yaşam’ın değerlerinde olan, özellikle de “bir” Yaşam” ile ilişkilendirmede olan bir’leri kabul eder; ve de ki bir’i, hakiki bir’i, İlham’a, hakikate kavuşturur; Bir saygınlığında olarak, kuruluşumuz, gerçek’iz’bir’eden’in oluşumunu, bir yaşamı ve, yaşamımızı bir birleşimimizde itibar eder; inarır ki bir’lerimiz, “bir” yaşantımızı canlandırır, Yaşam’ı ve yaşamayı kutlar, ilham alarak ilhamla tanışır, ilhamla tanıştırabilir.

OpenOne siz’leri, bir’ler olarak, Yaşam’ın birer bir’i olarak, yaşamı kutlamaya, ona daimi ilham vermeye davet ediyor. OpenOne, Yaşam’ı kutlamaya dair, yaşamlılık içerebilen tüm Gerçek-i nezih ve Gerçek-i nazır projelere yatırım yapıyor. Sizlerle, Yaşam’a hediyeler sunmaya yetkiniz, etkiniz. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Sevimiz ve Bağlantısı (Aşkın ve Sevginin Yansıtılması)

OpenOne sevimimizi bağlılığımızlaştırır.

OpenOne, Sevgi’yi ve Aşk’ı, ki gerçeğinde, yaşamında, birinde, birliğinde Gerçek Sev’i, takdimsel boyutunda takdirsel dahiline ulaştırır ve de ki Sevgi’nin ve Aşk’ın buluştuğu birimi, birliği, kalplerin ortak noktasında buluşturur, nitelikleşlendirir; kurumumuz “Bir” Sev varolunumuzun var olması adına, Gönül’ümüz, Sev’imimiz ve Aşk’ımız anlamında birleri, bütünsel bilincimizin bir farkındalığında kabul eder, fikirlerini benimser, farklarını bulumsar, futurlarını bir bilimselleştirir; biri sever, biri de sever, Sev birleştirir; Sev “bir”, “bir” ise Sevmek olur, Aşk’ta da, Sevgi’de de.

OpenOne sevmemin gücünü bilir; sevmenin varlığını ve de var ediciliğini “bir” benimsemektedir. OpenOne severek yaptığınız, sevmeyi anlattığınız, sev’inizi tanıttığınız projelerinize yatırım yapar. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. Bize ulaşın.

Gelecek ve İdealizasyonu

OpenOne geleceği idealize eder.

OpenOne, Gerçek’in dünyamızda dünveyi tecrübel dahilinde güncel halini alması yolunda, “Gerçek” ola ki, “Gerçek ol” ki, “Gerçek” olunca, Her’i Bir’e doğru tümden gerçekleştirir, bunun tazimini takdir eder, ifadesini fiillendirir, özünü de özümser, Her’i onurunda hakiki ifadeleri açığa vurumlaştırır, ki ideal Gelecek oluşturabilsin, ki biz “bir” olalım, “bir” bulalım, “bir” yaşanalım, “bir” anlayalım ve “bir” birleşelim.

OpenOne geleceği daha iyi bir geleceğe buluşturma için çalışır; zamanla, Gerçek’le, Gelecek ile. OpenOne Gelecek’e dair, Gelecek’i görebilen, Gelecek’i getirebilen projelerinize yatırım yapar. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. bize ulaşın.

Yaratım ve Yeni Yaratımlandırım

OpenOne yaratılışı, “A”, ki “Bir” olan, yeni yaratımına ulaştırımlandırır.

OpenOne Gerçek’i gerçekleştirimlemek, Gerçek’i izlemleştirmeye içsellendirmek için, “A” bir Yaratılış’ı “Bir” Yaratılış’a yaratımlandırmak için günümüz Yaratılış’ını yeniden yaratılaştırır, gerçekleşimselleştirir; organizasyonumuz gerçek “A” Bir’imizi gerçekimsel olarak tekrar bir yaratımlaştırmak adına bütün birleri fikirleri, ideaları, idealleri, bilgileri ve kaynakları ile Biz’e birlik olmaya idea, idame eder.

OpenOne yaratımı ve yaratılışı Gerçek kılar, bir ya da biri için, Bir’e olduğu sürece, saygın eder. OpenOne yaratılışsal projelerinize yatırım yapar, yaratılışa ve olunuma saygınıza netice katar. Bu alanda ve bu aşamada bir projeniz var ise, bize iletebilirsiniz. bize ulaşın.


YATIRIMLAR


ASARASI

Organik Ağaç Suyu

Geleceğin suyu, ağaç suyu, ağaçlara zarar vermeden ağaçlardan elde edilmektedir.

http://asarasi.com

BiSU

Mobil Su Siparişi

Tek tuşla su siparişine imkân tanıyan mobil uygulama.

www.bisu.com.tr

BLUE WORLD VOYAGES

Aktif Yaşam Seyahatleri

Dünyanın ilk yaşam ve spor aktivitelerine odaklı gemi seyahat firması.

www.blueworldvoyages.com

DIGITAL DREAM LABS

Çocuklar İçin Robotlar ve Yazılımlar

Cozmo, Vector, Overdrive ve Puzzlets robotlarının yaratıcısı, lideri.

www.digitaldreamlabs.com

HELLOWOOFY

AI Sosyal Pazarlama Uygulaması

Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşan yapay zeka uygulaması.

www.hellowoofy.com

JUMPSTART

Doğal Afet Sigortası

Doğal afet durumunda sizleri sigorta eder. size finansal imkânlar sunar.

www.jumstartrecovery.com

OMUZ

Türkiye’nin İlk Süper App’i

Chat, Etkinlik, Oyun, Ödül vb. özellikler sunan bir süper app uygulaması.

www.omuz.com.tr

POPSHOP

Pop-up Dükkan Kiralama

Global, kısa dönemli dükkan kiralama ve online dükkan kurma platformu.

www.popshop.com

PROVENANCE

Organik Yemek Hizmetleri

New York’ta ve Los Angeles’ta üstün kaliteli organik yemek sipariş hizmeti.

www.provenancemeals.com

RIDEASY

Akıllı Şehir Teknolojileri

Bütün, özel ve toplumsal ulaşım ihtiyaçlarınız için bir mobil uygulama hizmeti.

www.verisun.com

SONSUZODA

En İyilerden Öğrenin

Alanında uzman isimlerden eğitimler sunan yeni nesil video platformu.

www.sonsuzoda.com

STUDYAWAY

Uluslararası Üniversite Ağı

Dünya’nın en büyük, 22,000’den fazla üniversite içeren eğitim veritabanı ve ağı.

www.studyaway.com

UPSHIFT

Akıllı Araç Kiralama Sistemi

San Francisco’da konuşlanan, aracınızı kapınıza kadar getiren ve teslim alan uygulama.

www.upshiftcars.com

WELIVV

Sanal Mobilya Küratörlüğü

Evinizin, ofisinizin ve diğer mekânlarınız için mobilya küratörlüğü yapan akıllı arama sitesi.

www.welivv.com

YOUCAN

Sanal Etkinlik Platformu

Etkinlikleriniz için tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, sanal etkinlikler yapabileceğiniz platform.

www.youcanevent.com

MİSYON VE VİZYONOpenOne (Açık Biri)

OpenOne kolektif bilinci birleştirir, bilinçli birileşimsel bilişimde bilişimlendirir, bilinci “bir” bilir, birleri Bir’e birimsel “bir” buluşuma bilinçsellilmde birlendirir, ve “bir” edinir” ki bir, OpenOne’ı, Gerçek’e uygunca bir tabire dolaşımıyla ulaşımlatır. OpenOne bir erdemin, birlik erdeminin neticesi içerisinde, erişimin bir vakit birer oluşumsal tercüme olması nezaketinde, bir Evren’in bir daim kutsal “bir” kudret olması veraseti ile daima ebedinin ve edebinin erişimsel nasihatını Bir’e ulaştırır.

OpenOne’ın Koleksiyonu

OpenOne, One’a, Bir’e, takdir ile, her birinizi birer bir olarak, her birinizin birlerini, birliklerinizi, birlikteliklerini de nezaketle kabul eder; OpenOne siz birleri, bir fikirlerinizi, bir değerlerinizi, bir düzenlerinizi tanıtmanız makamında, sizleri bir âdet, bir vizyon ve bir misyonda birleştirir, sizleri “bir” olmak adına tam tertip eder.

OpenOne’ın Misyonu

OpenOne, Bir iz’imizde, İz’i izlenimimizde, İn’i inlemimizde, ki Yaşam yaşanımızda, bizleri Gerçek’i izlemsel ve izinsel izlendirmektetir, olduğumuzu var olduğumuzla oldurabilecektir, ve de ki “Bir” bilinimde Gerçek’e bizleri, birler olarak, var edecek, oldurabilecek; bizleri “Bir” olarak, “Birlik” içerisinde varlaştırabilecek, olunca varız edebilecektir, ki bu demek idir ki bizler “biz” olarak “bir” varolabir, oluşturabiliriz.

OpenOne’ın Vizyonu

OpenOne için birler bir’dir, Dünya ve Evren de birer bir’dir. Bir bir içindir, bir de bir eder, Bir’edir. Bir’in ihtişamı ve inkilabı Dünya’nın üzerinde olsun, Bir’in sağlığı ve sıhhati, sağlamlığı yeryüzünün üzerinde olsun. Biz’iz biriz, bir biziz, bir iz, Bir’iz.


DEĞERLERONE

Open-minded

Participative

Enthusiastic

Nurturer

Objective

Natural

Educative

BİR’de

Açık Fikirli

Katılımcı

Hevesli

Yetiştirici

Amaçlı

Tabii

Anlatıcı

TÜM’de

Teşkilatlı

Takdimli

Tahsilatlı

Terbiyeli

Tertipli

İktizalı

İcralı

HAYAT’ta

Açık Fikirli Olan

Görüşlü Olan

Keşfedici Olan

Kaideli Olan

Dürüst Olan

İyi, Kibar Olan

Gösterici Olan

GERÇEK’te

Olumlu, Olumcu

Paylaşımcı ‘Piyes’

Etkileşimli, Esaslı

Nitelikli, Nicelikli

Orjinli, Organize

Naçizane, ‘Nezih’

Erişimli, Eksenli


OpenOne A-İ-L-E kavramını değer bilir, bu da ki OpenOne tercümesinde: Açık, İleri, Layık, Ebedi idir. Bir’ler ki açık birileri, ileri düşünceli, layık kişiler, ebedi inananlar olmalıdır; Aile değerlerini akseden, Aile’nin istikbalini ilerleten, Aile hukukunda layık, Aile bilincinde edebi birileri olmalıdırlar. OpenOne, AİLE değerini açık, ileri, layık ve edebi işlemeyi benimseyecektir..
A.

AÇIK

OpenOne, açıklığa, öncelikle ve deminden beri olarak yaklaşır.

İLERİ

OpenOne, birleri ve bizleri Gelecek takdirinde ilerilikle karşılar.

LAYIK

OpenOne layık olan biri ve birin layıklığını takdir eder ve ettirir.

EBEDİ

OpenOne biri ebedi olarak ilerletebilir, daima biri Bir’e bir bilir.İLETİŞİM
OpenOne Yatırım A.Ş.

  • Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad. No:1 Görükle, Nilüfer/Bursa 16110 Türkiye
  • :+1.212.665.5454 (sadece kısa mesaj atabilirsiniz)
  • reach@openone.com